Informace z jednání Asociace ligových klubů házené

V úterý 3. 10. 2017 se ve Strakonicích konala valná hromada Asociace ligových klubů házené. Jako hosté se valné hromady zúčastnili zástupci ženské MOL Ligy. Ti se se svou kritikou na adresu prezidenta Českého svazu házené Radka Bendla přidali k mužským kolegům, kteří na špatnou činnost svazu už delší dobu upozorňují.

Na společném jednání jsme diskutovali hlavní problémy, které v současné chvíli spatřujeme v činnosti Českého svazu házené a především osobě jejího prezidenta, ženské kluby se nyní nacházejí v podobné situaci, ve které jsme byli my při přípravě společné Česko-Slovenské extraligy,“ naráží předseda Asociace ligových klubů házené Jan Schneider na kritiku, která v posledních dnech ze strany účastnících se týmů ženské MOL Ligy ozývá. Těm vadí především to, že nebyla ze strany svazu dodržena slíbená podpora ženských složek a že dosud neznají ani podmínky, za kterých se k partnerství v MOL Lize zavázal generální partner a co konkrétně z tohoto partnerství účastnickým klubům plyne.

Problémem je opět špatná komunikace vedení svazu, není zde ochota aktivně diskutovat o nedostatcích v řízení nejvyšších soutěží, ze strany svazu neexistuje odpovídající marketingové zabezpečení soutěží,“ pokračuje Schneider. Účastníci jednání také kritizovali fakt, že Český svaz házené neprůhledně hospodaří. Proto společným dopisem vyzvali prezidenta svazu Radka Bendla (společnou výzvu najdete zde: vyzva_prezident ), aby členům svazu předložil zprávu o hospodaření za rok 2016, všechny verze rozpočtu 2017 nebo podrobnou informaci o realizaci a financování akce Hvězdy pro legendy 2017. Původně plánovaný rozpočet této akce byl totiž násobně překročen, aniž by byl včas a řádně projednán Exekutivou nebo Radou ČSH.

Současně pak kluby požadují zdůvodnění, proč Český svaz házené na poslední chvíli odstoupil od kandidatury na spolupořádání mistrovství Evropy v házené v roce 2022 nebo 2024. „Spolupořádat takto významnou sportovní akci, včetně konání její finálové části v Praze, by bylo pro naši házenou neskutečnou reklamou. Je proto zcela nepochopitelné, že vedení svazu na návrh prezidenta bez jakékoliv další diskuse a ověření si faktů odsouhlasí stažení kandidatury. Toto považujeme za velké manažerské selhání prezidenta Bendla,“ doplnil Jan Schneider.

Přítomní zástupci klubů si také odsouhlasili, že současně s požadavkem na poskytnutí informací podají podnět k prošetření nejasností v hospodaření svazu Odvolací a kontrolní komisi ČSH. Na jednání ve Strakonicích také padlo rozhodnutí, že ligová asociace bude rozšířena o zástupce nejvyšší ženské soutěže.

Kategorie: aktuality, tým "A"