Prohlášení extraligových klubů k ČSE.

Prohlášení extraligových klubů k účasti v Česko – Slovenské Extralize (ČSE), přijaté na společném jednání dne 25. ledna 2017.

Extraligové kluby se ohrazují proti způsobu projednání a zejména pak obsahu přijatých usnesení Exekutivy ČSH ve věci ČSE ze dne 20.1.2017. Toto jednání výkonného orgánu ČSH považují za zcela nepřijatelný nátlak na základní články házenkářského hnutí, které dosud svojí činností výrazně napomáhaly udržovat stabilní prostředí v nejvyšší soutěži – Extralize ČR a podporovaly rozvoj a dobré jméno házené v České republice.

Vedení ČSH nebylo dosud schopno kvalifikovaně vyvrátit množství pochybností, které zavedení nové společné Česko-Slovenské nejvyšší soutěže přináší. Extraligovým klubům nebyl dosud ze strany ČSH představen komplexní projektový záměr, který by podrobně specifikoval veškeré aspekty nového soutěžního uspořádání, včetně technických a finančních požadavků na jednotlivé účastníky soutěže. Ze strany ČSH nebyl dosud představen podrobný marketingový plán včetně nového generální partnera projektu, ani detailní způsoby participace jednotlivých účastníků na něm. Současně zcela postrádají efektivní způsob jednání a komunikace při přípravě projektu ze strany vedení ČSH, společné jednání s partnerským Slovenským svazem házené a účastníky soutěže z řad slovenských týmů nebylo realizováno vůbec.

Extraligové kluby i nadále podporují vznik společné Česko – Slovenské nejvyšší soutěže, která může být jedním z efektivních nástrojů rozvoje házené v České republice, zejména z pohledu sportovní kvality, zvýšení konkurenceschopnosti a nových marketingových možností. Na základě jim dostupných informací ovšem nepovažují tento projekt za připravený natolik, aby se ho mohly účastnit bez značné míry zejména ekonomického rizika.

Při setrvání veškerých pochybností se nebudou extraligové kluby účastnit v soutěžním ročníku 2017/2018 společné Česko – Slovenské Extraligy. Z tohoto důvodu v termínu, který byl proti dosavadním zvyklostem, v rozporu s dobrými mravy a zjevnými ultimativními znaky Exekutivou ČSH dne 20.1.2017 stanoven pro přihlášení do této soutěže, nepodají přihlášku do Česko – Slovenské Extraligy.

Pro: Členové Exekutivy ČSH – Radek Bendl, Liběna Šrámková, Tomáš Augustýn, Vladimír Haber, Daniel Novotný, Vangelis Simu, Jiří Žďárský, Miroslav Duda, Jan Bělka.

Kategorie: aktuality, tým "A" Rubriky: