Nejmenší házenkáři na soustředění

Také nejmladší kategorie Lovců se již vrátila ze svého letního soustředění. Již popáté se minižáci připravovali ve Šlovicích a i tentokrát se pobyt zde vydařil. Hodnocení trenéra čtěte v článku.

Letní soustředění lovosických miniházenkářů Šlovice 2014

Již po páté se uskutečnilo v překrásném prostředí Křivoklátských lesů sportovní soustředění nejmenších házenkářů z  Lovosic. Vynikající dětská strava a perfektní   možnosti relaxace po tréninku umožnily velice kvalitní a náročnou třífázovou sportovní přípravu. Bezproblémový průběh akce zajistilo kvalitní obsazení trenéry, pomocníky z řad rodičů a perfektně fungující středisko.. Vedoucí akce byl Ing.Jan Šváb, sportovní přípravu řídil trenér Ondra Havlovec s Karlem Hronem a pomocníky p. Šafránkem, p. Křížkem a p. Hromadou. Zdravotní dozor zajistila MUDr. Švábová.

Sportovní příprava probíhala ve dvou až třech fázích. Dopoledne se prováděl kruhový trénink ve třech skupinách – mrštnost a gymnastika na žíněnkách, posilování nohou a odrazové techniky a třetí stanoviště se věnovalo horní části těla. Po obědě a poledním klidu pokračovala příprava od 14hod do odpolední svačiny (v 16hod) cvičením míčové techniky a střelby. Po svačině se až do večeře (18hod) hrály míčové hry v družstvech, házená, plážová házená, přehazovaná apod..

O přestávkách mezi cvičeními probíhalo koupání ve vyhřívaných bazénech. Po večeři se hrálfotbal, zájemci se mohli koupat ,nebo navštívit vířivku. Celé soustředění bylo koncipováno jako soutěž družstev a na závěr byl každý účastník oceněn medailí podle umístění svého družstva.

Za nejnáročnější disciplíny dvanáctiboje lze považovat přespolní běh (cca 1800m končící strmým výběhem v lese do cíle), sprint do kopce (cca 30m), hladký běh 300m, skoky přes švihadlo, shyby na hrazdě. Sportovní hvězdou soustředění se stal Lukáš Dojčinovič 2005, který byl členem vítězného družstva ve dvanáctiboji a sám vyhrál v osmi disciplínách.

Potěšitelné je, že výsledky ve všech soutěžích byly velmi těsné, což svědčí o velmi dobré kondici všech zúčastněných dětí. Soustředění se zúčastnilo 20 dětí ročníků 2004 a 2005 a je třeba konstatovat, že ročník 2005 v mnoha disciplínách předčil hráče ročníku 2004.

V průběhu akce nedošlo k žádnému zranění ani onemocnění, drobné odřeniny byly ihned ošetřeny. Nedošlo ani k žádnému kázeňskému přestupku a účastníci působili dojmem, že berou sport vážně a chápou nutnost po výkonu relaxovat a odpočinout si. Tento fakt vynikl každý večer, kdy disciplinovaně děti dodržovaly večerku a ráno, kdy na pokojích byl klid až do budíčku. Soustředění hodnotíme jako jedno z nejlepších v pětileté historii.

Velké poděkování všem organizátorům a účastníkům akce.

Lovosice 18.srpna 2014, Ing. Jan Šváb